ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLUEMED PLUS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1.2022 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLUEMED PLUS ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 18/3/2022 ΜΕΧΡΙ 28/3/2022 Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με 2 άτομα στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος BlueMed Plus Το αντικείμενο του έργου αφορά την γραμματειακή, διοικητική και οικονομικο-λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας στην υλοποίηση των επιμέρους […]

Read More »

ΣΟΧ 1.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022 ΠΤΑ ΠΘ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/3/2022 ΜΕΧΡΙ 10/3/2022 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ-ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα […]

Read More »

Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση που αφορά την με α.π.4740/31-8-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση που αφορά την με α.π.4740/31-8-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε απάντηση της με α. π. 4796ΠΤΑ /2-9-2021 διευκρινιστικής ερώτησης για την με α.π.4740/31-8-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούριου επιβατικού οχήματος του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνουμε ότι […]

Read More »

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ: Λήψη Αρχείου Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ: Λήψη Αρχείου: Λήψη Αρχείου Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΤΕ: Λήψη Αρχείου Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΤΕ: Λήψη Αρχείου Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ: Λήψη Αρχείου Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ: Λήψη Αρχείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΔΕ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ […]

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΠΤΑ ΠΘ

ΣΟΧ1/2020 ΠΤΑ ΠΘ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8/2020) Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΠΤΑ ΠΘ (ΑΔΑ:ΩΓΞΣΘΟΧ-Υ5Ξ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΠΤΑ ΠΘ (ΑΔΑ61Λ8ΘΟΧ-3ΑΨ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ […]

Read More »

Bluemed – Augmented Diving System – Επαναληπτικη Διακήρυξη Διαγωνισμού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Αugmented Diving system) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEMED.

Read More »

Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Bluemed

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΝΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: BLUEMED

Read More »

Αυτή τη φορά ψηφίζω για…..

Ενόψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών τον Μάιο 2019, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργανώνουν για τους μαθητές Β & Γ Λυκείου της Λάρισας την Παρασκευή 17 Μαΐου στις 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας εκδήλωση.

Read More »

Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 11/02/2019

Read More »