ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού Νο3/6-7-2017 στα πλαίσια της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»   Αρχείο Απόφασης: 6Κ02ΘΟΧ-ΨΡΠ  

Read More »

Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Read More »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΠΤΑ ΠΘ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια ανανέωσης του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΠΤΑ ΠΘ.

Read More »

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2016

Πρακτικό Ανάρτησης, Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων με κωδικό 102 ΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ), Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων με κωδικό 102 ΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ), Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων με κωδικό 101 ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Read More »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUEMED

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: BLUEMED

Read More »