ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ2/2023

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ2/2023 με τα παραρτήματα – Λήψη αρχείου: 93ΤΙΘΟΧ-ΤΞ6

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ2/2023– Λήψη αρχείου: ENTYPO

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 12/10/2023