ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 – Λήψη αρχείου:  ΩΔΟ9ΘΟΧ-ΧΨΨ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/2/2023 έως και 28/2/2023

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 –  Λήψη αρχείου:  ΩΝΗΦΘΟΧ-172

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω:

Αίτηση για τη ΣΟΧ12023  : ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ