ΣΟΧ 1.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022 ΠΤΑ ΠΘ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2022( ΑΔΑ:ΨΚΦΖΘΟΧ-3ΕΒ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1.2022( 6ΨΩΦΘΟΧ-6ΨΑ )

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ__Α2_1_2022_el_GR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 9_12_2021 (1)