Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Bluemed

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΝΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centers in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020».

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ