Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου Bluemed

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (EXTERNAL EVALUATOR) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centers in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020».

Αρχείο Διακήρυξης