ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Πρόγραμμα  Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Bluemed “Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks, and Knowledge Awareness Centers in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean

Το έργο BLUEMED, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, έχει ως στόχο να στηρίξει και να προωθήσει τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το συντονισμό Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης των Επισκεπτών και Διάχυσης της Γνώσης (Knowledge Awareness Centers – KACs), εστιάζοντας στην αξιοποίηση και στην προστασία της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανάπτυξη της ελκυστικότητας του τουρισμού στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου. Επιπροσθέτως, στόχοι αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της κατάδυσης και η βελτίωση της καταδυτικής εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης, η προσέλκυση ενός σημαντικού μέρους του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν τον καταδυτικό τουρισμό, και η εξοικείωση του κοινού με την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και στα KACs.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.8 εκατ. Ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σύνολο 14 εταίρων, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια ενώ οι υπόλοιποι αφορούν σε φορείς λοιπών χωρών της Μεσογείου, όπως της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κροατίας και της Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενοι για την υλοποίηση του έργου εταίροι είναι οι εξής:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος, Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δραστηριοτήτων και Τουρισμού της Ιταλίας, Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Murcia, Οργανισμός Dubrovnik-Neretva Περιφερειακής Ανάπτυξης DUNEA, Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ‘‘CAPO RIZUTTO’’ της Επαρχίας Cortone, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Εποπτεία Αρχαιολογίας Καλών Τεχνών και Τοπίου στα όρια της Περιοχής της Νάπολης, Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Το έργο BLUEMED ξεκίνησε 01/11/2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2019 (διάρκεια 36 μήνες)

BLUEMED project aims to promote and protect the Mediterranean underwater natural and cultural heritage by valorising and preserving the Mediterranean coastal region and by developing and strengthening a sustainable and responsible style of coastal and maritime tourism.