Διαχείριση Πιστώσεων

Βασικός σκοπός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).